Ποιοί είμαστε

Μαζί στην υγεία στην εξέλιξη στην καινοτομία από το 1949.

Αποστολή

  • Να προσφέρουμε στους πελάτες μας, ιατρούς, φαρμακοποιούς, πολίτες στην Ελλάδα και διεθνώς, προϊόντα που υπερκαλύπτουν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σε προσιτό κόστος.
  • Να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
  • Να προωθούμε διεθνείς συνεργασίες που συμβάλλουν στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στη διεύρυνση των μεριδίων της αγοράς που κατέχουμε αλλά και στην ενίσχυση της αξίας της εταιρείας.