ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν έντυπο αφορά την ενημέρωσή σας ως υποψήφιου εργαζόμενου της ΓΚΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Αγησιλάου 46, Γλυφάδα Αττικής, ΤΚ 17341 («Εμείς»), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας σας μαζί μας («Ενημέρωση»). 

(1) ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Προσωπικά Στοιχεία
 • Ον/μο
 • Ημερομηνία γέννησης
Δεδομένα επικοινωνίας σας:
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Διεύθυνση κατοικίας 
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δεδομένα σχετικά με την εμπειρία και τις δεξιότητές  σας:
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Ιστορικό Εργασίας
 • Ακαδημαϊκό / εκπαιδευτικό ιστορικό
 • Αντίγραφα πτυχίων, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και ξένων γλωσσών
 • Επαγγελματικές εκπαιδεύσεις
 • Αποδεικτικά εμπειρίας, δεξιοτήτων σεμιναρίων και άλλων απαιτήσεων συμμόρφωσης
 • Συστατικές επιστολές
Δεδομένα σχετικά με τις προσλήψεις:
 • Άδεια εργασίας όπου απαιτείται
 • Συστατικές επιστολές
 • Δεδομένα που περιλαμβάνονται στο  βιογραφικό σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή ή ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης, όπως η φωτογραφία του υποψηφίου.
 • Δεδομένα κατά την πρόοδο της διαδικασίας πρόσληψης σας
 • Σημειώσεις από τη συνέντευξη μαζί σας
 • Αλληλογραφία μαζί σας
Δεδομένα που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας:
 • Δεδομένα που μας παρέχετε μέσω τρίτης πλατφόρμας ευρέσεως εργασίας, όπως το LinkedΙn. 
 • Δεδομένα που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας απευθείας στην ιστοσελίδα μας (όπως τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που πρέπει να δημιουργήσει ο υποψήφιος ως επιμέρους βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε αυτοπροσώπως κατά την συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης δια τηλεφώνου, υπηρεσιών βιντεοκλήσης ή οποιοδήποτε άλλου μέσου. 
Δεδομένα που ενδέχεται να μας παρέχετε κατά την συμπλήρωση ερωτηματολογίου ή τεστ αξιολόγησης
 • Δεδομένα για την απόδοση σας και τις απαντήσεις σας στις πιθανές δοκιμασίες επάρκειας, στην προσομοίωση εργασίας και ψυχομετρικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις.

(2) ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση στην ΓΚΑΠ, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια διερεύνησης του ενδεχομένου κατάρτισης σύμβασης μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ονόματος, των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιογραφικού σας σημειώματος, και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε προκειμένου: 

 • Να επεξεργαστούμε την αίτησή σας σε γενική βάση ή για μια συγκεκριμένη θέση.
 • Να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις εργασίας αν έχετε εγγραφεί να τις λαμβάνετε.
 • Να απαντούμε στις ερωτήσεις σας.
 • Να συνδυάζουμε τα στοιχεία σας με τις κενές θέσεις εργασίας στην ΓΚΑΠ.
 • Να βελτιώνουμε τη διαδικασία πρόσληψης και τις δραστηριότητές μας,
 • Να προβούμε σε ελέγχους για να διαπιστώσουμε την καταλληλότητά σας για εργασία.
 • Να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψή σας.

(3) ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε προσωπικό, που είναι αρμόδιο για την εξέταση και διαχείριση της υποψηφιότητάς σας προς εργασία στην ΓΚΑΠ. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους παρόχους που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη των διαδικασιών εύρεσης και διαχείρισης προσωπικού μας. Φροντίζουμε για την δέσμευση των παραπάνω παρόχων με υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων εφάμιλλες με αυτές της ΓΚΑΠ.

(4) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά βάσει δε διαβιβάζει τα δεδομένα των εργαζομένων του εκτός ΕΟΧ, ωστόσο μπορεί να διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (πχ. μέσω των εκτελούντων την επεξεργασία που μπορεί να χρησιμοποιεί), εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα σας, θα διασφαλίζουμε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας αντίστοιχο με το επίπεδο προστασίας που εφαρμόζεται στον ΕΟΧ και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή πρότυπες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(5) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παραχωρείτε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παροχής τους. Εάν η αίτησή σας γίνει δεκτή τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν όπως ορίζει η πολιτική διατήρησης δεδομένων των εργαζομένων.

(6) ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, [email protected]).

(7) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») της ΓΚΑΠ μέσω του ακόλουθου email επικοινωνίας: [email protected]